Жаңалықтар

Журналдың импакт-факторы: 0,260
Журналдың импакт-факторы: 0,260
05.12.2023
Толығырақ
Журнал РҒДИ мәліметтер базасына енгізілген
Ғылыми журнал «Education. Quality Assurance» РҒДИ басылымдарының библиографиялық базасына енгізілген
08.12.2022
Толығырақ