Редакциялық алқа

БАС РЕДАКТОРЫ

Жұмагұлова В.И. Филология ғылымдарының докторы, профессор (Қазақстан Республикасы)

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС

Редакциялық алқаның төрағасы:

Яновская О.А. экономикалы қғылымдарының докторы, PhD, профессор (Қазақстан Республикасы)

Редакциялық алқаның мүшелері

Алшанов Р.А.  экономикалық ғылымдарының докторы, профессор  (Қазақстан Республикасы)

Бозымов К.К.  ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, профессор  (Қазақстан Республикасы)

Жұмагұлова А.Б.  заң ғылымдарының кандидаты (Қазақстан Республикасы)

Шункеев К.Ш.  физика-математика ғылымдарының докторы, профессор  (Қазақстан Республикасы)

Мун Г.А.  химиялық ғылымдарының докторы, профессор  (Қазақстан Республикасы)

Эмри И. техникалық ғылымдарының докторы, профессор (Словения Республикасы)

Горбашко Е.А.  экономика ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы)

Володин А.А. педагогикалық ғылымдарының докторы (Ресей Федерациясы)

Михайлидис С. PhD, профессор (Грекия)

Гостин А.М. техникалық ғылымдарының кандидаты (Ресей Федерациясы)

Джураев А.Х.  философия ғылымдарының кандидаты (Тәжікстан Республикасы)

Стыбаев Г.Ж.  ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты (Қазақстан Республикасы)

Нурахметова А.Б. АРТА жобасының жетекшісі (Қазақстан Республикасы)

Редакциялық алқаның жауапты хатшысы

Кыдырмина Н.А. PhD, АРТА жобасының жетекшісі (Қазақстан Республикасы)